„Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca””