Atklats_konkurs_reh_paliativa_dok_izstrade_autoruzraudziba_FIN_grozījumi