Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas telpu pielāgošana Vidzemes rehabilitācijas centra, Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība