Atklats_konkurs_reh_geriatrija_paliativa_dok_izstrade_autoruzraudziba_FIN