Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas telpu pielāgošana Vidzemes rehabilitācijas centra, Geriatrijas un paliatīvās aprūpes nodaļas vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība