atklats_konkurs_tehniskas_dokumentacijas-izstrade_autoruzraudziba