30.01.2017. Nr.1.5-206 Atklāta konkursa VS 2016_63 Pretendentiem