5_pielikums_Iepirkuma_dala_2_Projektēšanas uzdevums