5_pielikums_Iepirkuma_dala_1_Projektēšanas uzdevums