5.pielikums_Iepirkumu_daļa_3_Projektēšanas uzdevums