3.daļa 2.2.pielikums. Projektēšanas_robežas_kāpņu telpas