3.daļa 2.1.pielikums. Projektēšanas_robežas_A_korpusa_ieejas_mezglam