2.daļa_2.pielikums_Projektēšanas_robežas_Funkc.diagn_Ambul.