Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas telpu pielāgošana ambulatora, funkcionālās diagnostikas un endoskopiju nodaļas vajadzībām un Vidzemes slimnīcas ieejas mezgla un kāpņu telpu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība, ID NR. VS 2018/11