Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas telpu pārbūve un pielāgošana Vidzemes slimnīcas vajadzībām” ekspertīze, id nr.vs 2018/57