Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas Sporta zāles korpusa pārbūve par Rehabilitācijas centru” un “Vidzemes slimnīcas Teritorijas un infrastruktūras attīstības un pārbūves projekts” izstrāde, id nr. vs 2021/40