Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas sporta zāles korpusa pārbūve par rehabilitācijas centru” ekspertīze, id nr vs 2022/31