Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas Reanimācijas nodaļas, NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība, id nr. vs 2021/03