Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas Reanimācijas nodaļas, NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve” ekspertīze, id nr. vs 2021/36