Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas C korpusa pagrabstāva, 1.stāva un virtuves bloka pagrabstāva telpu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība, ID Nr. VS 2018/50