iepirkuma_noteikumi_buvprojekta_ekspertize_1_stavs_6_stavs