Tehniskās dokumentācijas “A korpusa 1.stāva un C korpusa 6. un 7. stāva pielāgošanai SIA “Vidzemes slimnīcas” vajadzībām” ekspertīze