Tehniskās dokumentācijas “Ieejas mezgla un kāpņu telpu pielāgošana Vidzemes slimnīcas vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. VS 2018/40