Tehniskās dokumentācijas „C korpusa 6. un 7.stāva telpu pielāgošana Vidzemes slimnīcas vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība