Spēka instrumentu un to papildaprīkojuma iegāde, id nr. vs 2020/10/sp