5_pielikums_Darbu veikšanas kalendārais grafiks, darbaspēka un naudas plūsmas grafiks