SIA “Vidzemes slimnīcas” 7.stāva administrācijas telpu pārbūves būvuzraudzība, ID NR. VS 2018/27