SIA Vidzemes slimnīcas 7.stāva administrācijas telpu pārbūve, ID NR. VS 2018/26