Iepirkuma procedūras Nr. VS 2018_09 Piegādātājiem_21.02.2018.