Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīcas” C korpusa energopatēriņa monitorings un energoefektivitātes uzlabošanas pasākums. Esošās infrastruktūras integrēšana AVS un monitorings