„Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca ” transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts”