Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” būvprojektu ekspertīze