iepirkuma_noteikumi_projekta_izstrade_autoruzraudziba_bernu_nodala