Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” Bērnu slimības nodaļas remontdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība