iepirkuma_noteikumi_reimatologa_pakalpojumu_nodrosinansana