Profesionālo mazgāšanas līdzekļu iegāde, id nr. vs 2021/47