Personāla apmācība projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” ietvaros