Pārtikas produktu iegāde un piegāde, id nr.vs 2019/23