Pārtikas produktu iegāde un piegāde, ID Nr. VS 2018/36