Pārsienamo un brūču aprūpes materiālu iegāde, id nr. vs 2022/28