atklata_konkursa_nolikums_parsienamo_med_materialu_iegade