Pārsienamo materiālu iegāde un piegāde, ID Nr. VS 2017/37