Papildus būvdarbi “Būvniecības līgumam Nr. VS/2014-138″”, ID Nr. VS 2014/7/KPFI/SP