Iepirkuma_noteikumi_pacientu_noverosanas_monitoru_iegade