Optiskās biometrijas sistēmas iegāde, id nr. vs 2020/35