Operāciju zāles aprīkojuma iegāde, id nr. vs 2022/07