Operāciju nodaļas medicīnisko materiālu iegāde un piegāde