2_pielikums_apliecinajums_balstisanas_uz_citu_personu_operaciju_lampa