1_pielikums_tehniska_specifikacija_finansu_piedavajums