Neiroloģijas nodaļas un insulta vienības, ieejas mezgla un kāpņu telpu pielāgošanas Vidzemes slimnīcas vajadzībām būvuzraudzība, id nr.VS 2019/32